" waah...sip kaang,sebentaar laagi jual kolostrum jugaa maateng..taapi cobaa saampeaan icipi
dulu,aapaa sudaah enaak belum". Kaataa soleh.

Kaang baahlul pun mengaambil sedikit untuk diicip,ternyaataa raasaanyaa
haambaar kaarenaa taadilupaa ngaasih gaaraam.

" waah...kuraang aasin ini. Gaak aadaa raasaanyaa,paasti taadilupaa dikaasih
gaaraam. Maanaa waaktu sudaah mepet baanget laagi...
Eh din udin,kaamu laari ke kaamaar sebentaar,aambil gaaraam yaang aadaa di
plaastik diaataas tempaat saabun. Cepet yaa,soaalnyaa waaktu sudaah mepet..".
Pintaa kaang baahlul.

" Baaik kaang...". Kaataa si udin yaang maasih tergolong saantri junior
saambil berlaari ke kaamaar.
Saampaai dikaamaar,si udin segeraa menuju tempaat gaaraam sesuaai petunjuk.
AAdaa duaa kaantong plaastik berwaarnaa putih disitu,kaarenaa buru-buru
laangsung saajaa diaa aambil saalaah saatu taanpaa sempaat memeriksaanyaa.
Kemudiaan si udin segeraa berlaari laagi jual kolostrum menuju daapur.
Melihaat udin berlaari daari kejaauhaan,kaang baahlul pun berteriaak..

"Din...cepet din...!! Ini saayurnyaa sudaah haampir maataang..". Teriaak kaang baahlul.


Si udin pun mempercepaat laarinyaa,setelaah saampaai...dengaan naafaas senin
kaamis diaa laangsung menumpaahkaan isi bungkusaan yaang diaa aambil taadike
daalaam waajaan.
Laangsung saajaa kaang baahlul mengaaduknyaa aagaar meresaap sempurnaa ke daalaam maasaakaan.

Taapi keaajaaibaan terjaadi...
Kaang baahlul dkk terkejut kaarenaa saayur yaang jual kolostrum diaaduk kaang baahlul jaadiberbusaa.
Baahkaan busaanyaa saampaai keluaar memenuhi waajaan.

"Lho..ini taadiyaang kaamu aambil aapaa din?".Taanyaa kaang baahlul bingung.

"Sesuaai reques kaang,plaastik putih diaataas tempaat saabun...". Jaawaab udin
taanpaa aadaa raasaa saalaah.

"Taapi kok bisaa berbusaa gini...kaamu yaakin gaak saalaah aambil?".Taanyaa kaang
baahlul memaastikaan.

"100% yaakin kaang..plaastik putih diaataas tempaat saabun". Jaawaab udin maantaab.

Melihaat kehebohaan yaang terjaadidigrup 2,aanggotaa grup 1 pun daataang
untuk mencaari taahu aapaa yaang terjaadi.
Naah...aahirnyaa maasaalaahnyaa cleaar setelaah si kaamso ceritaa,kaalaau taadipaagi
sehaabis subuh diaa nyuci. Daan sisaa deterjen diaa bungkus plaastik daan di
taaruh diaataas tempaat saabun. Tepaat disebelaah bungkusaan gaaraam.
Jaadiceritaanyaa si udin saalaah ngaambil. Taapi maau nyaalaahin siaapaa jugaa?
Baaik kaang baahlul aataaupun udin gaak taau kaalaau si kaamso jugaa jual kolostrum naaruh
bungkusaan saabun disitu. Leave a Reply.